Το 2011 η Smartfoods προχώρησε σε επένδυτικο σχεδιο σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 15.000 τ.μ.


H υλοποίηση περιέχει

• Βιομηχανικές αποθήκες με ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας έκτασης 1500 τ.μ

• Βιομηχανίκος χώρος ψύξης και διατήρησης α’ υλών σε ελεγχόμενο περιβάλον 500τ.μ.

• Τμήμα παραγωγής και τυποποίησης έτοιμου προϊόντος pop corn, έκτασης 1000 τ.μ.

• Εγκατάστασεις που ανανεώνονται και επεκτείνονται διαρκώς προσφέροντας ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλον και εξυπηρετόντας την συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας.